1. Polska 99 lotów
2. Niemcy 26 lotów
3. Stany Zjednoczone 14 lotów
4. Hiszpania 12 lotów
5. Włochy 12 lotów
6. Wielka Brytania 8 lotów
7. Francja 6 lotów
8. Holandia 6 lotów
9. Portugalia 6 lotów
10. Cypr 4 loty
11. Szwecja 4 loty
12. Czarnogóra 2 loty
13. Grecja 2 loty
14. Islandia 2 loty
15. Kanada 2 loty
16. Malta 2 loty
17. Maroko 2 loty
18. Tunezja 2 loty
19. Łotwa 2 loty
20. Ukraina 1 lot